Hej Ola Sterler, vad gör du på Gävle Z-Redovisning?

  • Jag är VD och driver företaget i tredje generationen och jag har jobbat med redovisning sedan 1989. Det var min morfar som startade bolaget 1955, sedan tog min pappa över innan det blev min tur att ta stafettpinnen. Vi är en redovisningsbyrå som kan visa kontinuitet och långsiktig stabilitet, något som jag tror att våra kunder uppskattar.

 

Vad är det som gör er på Z-Redovisning lite extra speciella?

  • Vi har kunder inom många olika områden så vi har erfarenheter från en bredd av branscher, det är en styrka. Det innebär till exempel också att vi alltid måste hålla oss uppdaterade på alla förändringar inom skattelagstiftningen och mer branschspecifika regelverk. Dessutom lägger vi stor vikt vid att vara nära och tillgängliga för våra kunder. Vi är enkla att nå och att komma i kontakt med. Vi betraktar våra uppdrag som samarbeten med våra kunder, det handlar om relationer som måste bygga på förtroende och öppenhet.

 

Hur ser du på framtiden för redovisningsbranschen?

  • För oss handlar god rådgivning och redovisning ytterst om att vi skapa trygghet för våra kunder, vi vill att företagen ska vara hållbara och stabila, att deras affärer ska gå så bra som möjligt. Digitaliseringen kommer sannolikt att ha stor påverkan på vår bransch, men människor kommer alltid att ha behov av vår rådgivning kring ekonomiska frågor. Där ska vi fortsätta bidra genom vår kunskap, ansvarstagande, kompetens och lagarbete.